Antagningskriterier
 
För att bli medlem bör man vara aktiv och ha fört någon egen uppfinning ut på marknaden i egen regi.
 
Det är styrelsen som beslutar om vilka som skall antas som medlemmar.