Information
 
I mars 2003 bildade en grupp etablerade uppfinnare Svenska Uppfinnarakademin, SUA. Målsättningen är att befrämja uppfinnande och genomförande av nya idéer. Föreningens grundare, Magnus Lindmark, är själv uppfinnare och har, som flera andra, själv fått försvara sina uppfinningar mot angrepp från internationella storföretag.
 
Det är meningen att medlemmarna skall vara aktiva uppfinnare, som har lyckats driva fram sina idéer till lönsamma produkter i egen regi. SUA vill nationellt verka för att försöka förbättra uppfinnarnas villkor, men det skall också vara en träffpunkt för medlemmarna, där man under trevliga former skall kunna träffas för att diskutera och få goda råd angående sina egna uppfinningar och projekt.
 
Svenska Uppfinnarakademin
 
Efraimsbergs Gård
187 75 Täby

Telefon: 070-365 94 62

Kontakta Svenska Uppfinnarakademin
        2013-02-11