Syfte
 
Uppfinnarakademins målsättning är utbyte av erfarenheter och information medlemmarna emellan, samt att befrämja uppfinnande och genomförande av nya idéer.
 
För att bidra till utformningen av en innovationsbefrämjande politik har föreningen bl. a. utvecklat goda kontakter med de olika regeringarna och organisationer inom fältet.
 
Ett antal gånger per år anordnas rådsmöten med middag, för utbyte av erfarenheter och få möjlighet till intressanta meningsutbyten och intern rådgivning på Djursholms Slott. För att kunna dra till sig intressanta uppfinnare och få en god närvarofrekvens, har det visat sig fruktbart att hålla mötena i en trevlig miljö. Det är också en viktig komponent, för att kunna attrahera intressanta föredragshållare och gäster.